Exot

http://web.archive.org/web/20130601223905/http://exotopedia.org/wiki/Pavel_M%C3%A1cha

Pavel Mácha

Pavel Mácha
Narozen 26.4.1968
Strakonice, Česká Republika
Bydliště Tenerife/Španělsko, Kidlington/UK, Santa Barbara/USA, Praha/ČR
Znám jako Pavel Mácha, Paul Macha, Aeroomni, Gasserman, František Brabenec, Alfa, PAVEL (StB) a řada dalších nicků
Vzdělání SOU strojírenské Vodochody, VVLŠ Košice (nedostudoval), Oxford Aviation Academy (modul teorie a MCC kurz)
Zaměstnavatel Aeronoviny.CZ
Partner Veronika Račáková, Dagmar Myšková, Olga Konfrštová
Děti Nemanželská dcera s Dagmar Myškovou. Synové S. a R. z manželství s Monikou M. Malé děti ve věku dvou a tří let opustil v roce 1992, nestýkal se s nimi a neplatil výživné, za což proti němu bylo vedeno trestní stíhaní. Neplacení výživného kajícně ospravedlňoval u soudu nedostatkem peněz. Další detaily v archivu OOPZ Košice, spis ORP4462/2-OSV-K2.
Příbuzní sestra Iva Bergerová
Website http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://aeronoviny.cz

Pavel Mácha je patologický lhář, podvodník, psychopat, stalker, spammer, troll, samozvaný „odborník“ na letectví a vůbec na vše. Kromě leteckých témat se věnuje též alternativnímu životnímu stylu a propaguje několikatýdenní půsty. Byl aktivním agentem komunistické Státní Bezpečnosti.

Jeho život je provázen řadou drobných podvůdků a průšvihů. Byl hledán policií pro spáchání několika trestných činů. Byl a bude žalovaným u několika soudních sporů, zejména v oblasti práv na ochranu osobnosti a autorského zákona. Skrýval se ve Spojených státech, v současné době se střídavě skrývá na ostrově Tenerife a území Velké Británie (pravděpodobně v Kidlingtonu nedaleko Oxfordu). Zabývá se sepisováním a zveřejňování textů na téma letectví na doméně www.aeronoviny.cz. Kromě toho je jeho oblíbenou činností přispívání a trollování v diskusních forech věnovaných letectví za účelem propagace aeronovin a vlastní osoby. Jeho texty se vyznačují dezinformací, nulovou odbornou a jazykovou úrovní, zkreslováním skutečností, napadáním ostatních, cenzurou, častými změnami již publikovaného textu a zásadními redakčními úpravami citací v průběhu probíhající diskuse. Diskusí a rozhovorů na svém serveru je účasten pouze on sám v podobě několika virtuálních identit, vzájemně „diskutujících“ mezi sebou. Skutečná interaktivní diskuse za účasti kohokoliv jiného než je Pavel Mácha sám je obecně zakázána na celém webu. Pokusy diskutovat veřejně jsou po zásluze odměněny „banem“ administrátory stále se rozšiřujícího zástupu diskusních serverů – v ČR se jedná o naprosto všechny veřejné letecké diskuse.

Při své činnosti v důsledku nutnosti maskovat svou identitu a své pravé místo pobytu využívá řadu internetových anonymizérů, falešných jmen a velké množství virtuálních identit. Žádný z jeho projektů nedisponuje ani základními kontaktními údaji jako je adresa, nebo telefon a u povinně poskytovaných informací poskytuje falešné údaje. Díky těmto snahám o absolutní anonymitu je často obtížné omezit jeho řádění na jednotlivých fórech a jeho podvodné a dehonestační aktivity.

Obsah

[skrýt]

Důvěrník, agent StB

Krátce po jeho vyhazovu z VVLŠ, v létě 1989, začala Státní Bezpečnost uvažovat o jeho naverbování jako důvěrníka. K tomu skutečně došlo a Pavel Mácha byl zaveden do spisů StB jako důvěrník StB s krycím názvem „PAVEL“ (heslo k rozbalení: magor). StB využívala jeho kontakty s tehdejším Košickým podsvětím, zejména s veksláky, kšeftaři s auty a cizími státními příslušníky, vyskytujícími se v košických zábavních podnicích té doby, kde byl Mácha po večerech jako doma. Dalším důvodem byly jeho kontakty s „vojenskou veřejností“, převážně s posluchači VVLŠ, na které Mácha v průběhu podzimu 1989 donášel například informace o jejich vazbách do kapitalistických zemí a údajné úmysly opustit republiku (což byl v té době závažný trestný čin).

StB hodnotila spolupráci s Pavlem Máchou velmi kladně, protože v říjnu 1989 začala uvažovat o „povýšení“ Pavla Máchy na Agenta StB. Za účelem prověření důvěryhodnosti Pavla Máchy byla na 12.10.1989 sjednána schůzka. Výsledný dojem StB z této schůzky je takový, že se Pavel Mácha jeví jako vhodný materiál na funkci agenta, jelikož si mimo jiné i „vytvoril dobrý vztah“ k majorovi StB, který byl jeho řídícím pracovníkem. V tomto dokumentu je na straně 20 u záznamu Pavla Máchy již označení agent. V kontextu morálního profilu Pavla Máchy, tak jak ho uvádí samotný svazek StB, je toto rozhodnutí zarážející a dokresluje tristní stav tajné bezpečnosti na konci éry vlády jedné strany.

Poslední zaznamenaná schůzka Pavla Máchy s operativním pracovníkem StB proběhla v polovině prosince 1989.

Na aeronovinách na tyto nové skutečnosti nereaguje (ačkoli v jiných případech na skutečnosti zde uvedené reakce následovala během několika hodin) a tváří se jako by se nic nestalo. Tuto strategii několikrát komentoval jako nutnou – snažit se zamaskovat svou StB minulost považuje z důvodu veřejného přístupu do svazků za kontraproduktivní. A tak alespoň v různých diskuzích tyto informace bagatelizuje tvrzeními, že byl vojákem, letcem a ještě ze Strakonic a tudíž není nic divného, že byl blokovanou osobou, protože takový člověk byl za minulého režimu prověřován jak jen to šlo. To samé tvrdí i o ostatních studentech VVLŠ a dalších pilotech, přesto, že u žádného z jeho spolužáků známých redakci Exotopedie, není možné u StB nalézt naprosto žádný záznam. Zapomíná ale na to, že ze spisu je zcela zřejmé, že aktivně spolupracoval – prověřovaný nebo Důvěrník je naprosto jiná kategorie spolupráce, než aktivní Agent.

Pravost uvedených informací potvrzuje i intenzita masových pokusů o vandalizaci celé exotopedie, která v porovnání s předchozími pokusy nemá obdoby či absence jakýchkoli podaných trestních oznámení či náznaků vydírání, kterými jinak Pavel Mácha velmi rád operuje.

Kromě vandalizace exotopedie se také snaží (ať už sám za sebe, či s využitím falešných identit) označovat svazky StB za podvrhy a dosáhnout jejich výmazu ze serverů, kde jsou uloženy. Tyto aktivity ve světle jiných aktivit Pavla Máchy, kdy lživými pomluvami útočí na jiné, působi velmi komicky.

Vzdělání

Pavel Mácha nemá žádné letecké vzdělání ani odborné zkušenosti z letectví, což je dobře patrné z žalostné úrovně jeho článků na jakákoliv letecká témata, zejména v oblasti dopravního letectví. Dnes již klasické nesmysly a prázdné fráze publikované v článcích na téma „strojníci“, „SOP“ a „Airmanship“ jsou jedněmi z mnoha úsměvných exkurzí do amatérské mysli samozvaného odborníka. Při psaní svých příspěvků však neváhá zdůrazňovat a významně nadhodnocovat „význam“ studovaných institucí, které většinou nedokončil a získaných „titulů“, které nezískal. Veřejně se snaží vystupovat jako fundovaná osobnost a velmi rád využívá nabiflovaných, veřejně dostupných, teoretických znalostí a odcizených příspěvků ostatních z internetových fór v „erudovaných“ diskusích na odborná témata. V okamžiku, kdy se diskuse začne účastnit osoba, která má nejen teoretické znalosti, ale dovede je využít a aplikovat v praxi (a tím i oponovat Pavlu Máchovi), začne být agresivní a ze zdánlivě věcné diskuse přechází do útoků ad hominem. Tragikomických dimenzí dosahují zejména diskuse, kterých se účastní odborníci, jejichž publikační činnost Mácha dříve odcizil a zneužil ke svému prospěchu.

Ke konci roku 2012 zahájil Pavel Mácha masivní SEO kampaň na téma „letecký odborník Pavel Mácha“ a „dlouholetý letecký instruktor Pavel Mácha“ v naivní snaze o očistu svého jména. Aeronoviny se významně začínají plnit uvedenými slovními spojeními a virtuálními tituly, přesto, že mimo Máchův virtuální svět slovní spojení „Pavel Mácha“ a „letecký odborník“ neexistuje. Četnost výskytu slovního spojení „letecký odborník“ dosahuje naprosto komické úrovně, zejména s ohledem na nelogičnost onoho spojení se jménem Pavel Mácha. Leteckým odborníkem Pavla Máchu nenazývá pochopitelně nikdo nikde jinde, pouze on sám na svém vlastním uzavřeném serveru.

Otázkou také zůstává, proč tento „letecký odborník“ není vzhledem ke svému dosaženému vzdělání, věku, všem titulům a 30 leté „praxi“ v letectví zaměstnán v nějakých světových aeroliniích, prestižním leteckém ústavu nebo v některé významné společnosti podnikající v letectví a místo toho zůstává ukryt přede všemi pouze kdesi v cyberprostoru. Jméno Pavel Mácha je zcela neznámé ve všech leteckých periodicích, stejně jako ve veřejném i privátním leteckém internetu…pochopitelně s výjimkou Aeronovin. Nikdo nesmí znát jeho adresu, zaměstnavatele, telefon … prostě nic. Rovněž tak adresa či telefon slovutné redakce Aeronovin jsou obestřeny tajemstvím a redakci není možné navštívit, natož pohovořit s některým z jistě mnoha zaměstnanců. To je u seriozních novin skutečně nestandardní až podivuhodné.

Střední a vysoká škola

Po leteckém učilišti (Střední odborné učiliště strojírenské Vodochody) se objevil v institutu VLA Košice (dříve VVLŠ SNP) jako posluchač ČVO 409, kterou dle vlastních slov nedostudoval, protože to byl „největší omyl jeho života“. Ve skutečnosti byl však již ve 3. ročníku vyloučen z důvodu „vážných disciplinárních přestupků“ a pro „morální poklesky“ a následně přeřazen k VÚ 9957 na dosloužení do doby odchodu do zálohy. V životopise se už nezmiňuje o tom, že ze zdravotních důvodů studoval „pouze“ obor vojenského leteckého návodčího. Do zálohy odešel v hodnosti rotmistra 31.7.1989 se závazkem, že uhradí náklady za předchozí studium.

Po Sametové revoluci využil příležitosti a odmítl podepsat novou přísahu, aby tak mohl být vyhozen z armády. Přestože školu nedostudoval, samozvaně se zařadil do klubu tzv. „tmavomodrých“ – skupiny letců, kteří vystudovali uvedenou školu. Skutečné a úspěšné studenty uvedené instituce, kteří navázali na studium významnou leteckou kariérou, považuje za svoje kamarády, ba přímo rodinu, přestože sám je považován za černou ovci a na své „tmavomodré“ kolegy a kamarády aktivně donášel komunistické StB.

Přestože jediná doložitelná škola studovaná Pavlem Máchou je SOU Vodochody (a nedostudovaná) Vysoká vojenská letecká škola, neváhá v různých diskusích i v reálném životě dle potřeby používat různé falešné tituly (příležitostně se podepisuje jako Ing. Pavel Mácha, Dr. Paul Macha, Pavel Mácha, MBA, PhD,CEO apod.). Na konferenci WAG v roce 2001 se prezentoval jako doktor (blíže nespecifikované specializace). Podobným podvodným způsobem si pravidelně zajišťuje i různé vývozy zdarma, např. na leteckých výstavách a airshows, pod dohledem nic netušících instruktorů.
Soubor:macha_titul_dr.jpg

Oxford Aviation Academy

Pavel Mácha o sobě tvrdí, že vystudoval prestižní anglickou leteckou školu Oxford Aviation Academy. Na svém blogu vystupuje jako expert na OAA a rádce dalším potencionálním kandidátům v naději, že se mu nějaký nešťastník ozve s žádostí o radu.

Ve skutečnosti bylo prvním pokusem o studium pouhé získání certifikací o složení teoretických zkoušek ATPL(H) a absolvování MCC kurzu distančním studiem na Oxford Aviation Academy. Pokusem, který sám osobně v diskusích s předchozími studenty nazval recesí za 2 tisíce liber, aby ukázal, že je to možné i v poměrně vysokém věku. Narozdíl od mnoha svých leteckých kolegů neabsolvoval Pavel Mácha kompletní studium na dané instituci a nemusel složit poměrně náročné přijímací zkoušky. Výsledky jeho studia byly rovněž žalostné, hluboko pod průměrem standardu OAA.

V článcích, které publikuje na svém blogu a týkají se OAA, je znatelné jisté rozdvojení osobnosti (a nebo jen prostá nekonzistence názorů). V jednom příspěvku je schopen s gustem odsoudit všechny studenty OAA jako strojníky (dle jeho definice piloty, kteří bez mnohaleté praxe v národních aeroklubech skočí rovnou do přípravy na „velké“ létání a svou nezkušeností jsou hrozbou pro bezpečnost letecké dopravy), a o den později je schopen OAA vychvalovat jako vrcholnou instituci generující vrcholné piloty. V jeho příspěvcích je rovněž patrné časté spojováni OAA s Oxford University, se kterou nemá krom názvu města vůbec nic společného.

Máchova zkušenost s Oxfordem je zcela omezená. Nesložil vstupní zkoušky, jeho distanční zkrácený modulární kurz (moduly ATPL teorie a MCC kurz) odpovídá pouhým 10% kompletního studia a má velmi málo společného s vystudováním náročného integrovaného kurzu a následnou graduací. Přes tyto zjevné nedostatky a přesto, že jeho znalosti a zkušenosti s dopravním letectvím jsou nulové, neváhá se stavět do role znalce dané školy, zdejšího systému vzdělávání a leteckého výcviku a následného uplatnění v praxi v oblasti letecké dopravy. Pózováním ve svetru s logem OAA na fotografiích se snaží vzbudit dojem úzkého kontaktu na tuto instituci i v dnešních dnech, přesto, že je zaměstnancům OAA naprosto neznámý a je jedním z noname modulárních studentů, kteří si kdysi v minulosti zakoupili pár bloků studia. Těmito nedostatečnými informacemi neváhá ovlivňovat názory a rozhodování nezkušených a nic netušících nováčků v letectví s mnohdy nedozírnými důsledky na jejich budoucí kariéru.

Distanční studium Management letecké dopravy

V současné době Pavel Mácha „studuje“ obor Air Transport Management na Buckinghamshire University v rámci tzv. Foundation Degree. Skutečnost, že se jedná o distanční studium na nižší úrovni, než je bakalářský titul (čili na úrovni certifikátu z večerní školy) a které je pouze snadnou berličkou jak využít ATPL teorii jako sumu kreditů pro snadné získáni „titulu“, již ovšem nezmiňuje. Studium ovšem velmi aktivně využívá jako snadný zdroj informací a ilustračních obrázků pro svoje články a rovněž pravděpodobně bez souhlasu školy pro svoje komerčně šířené publikace.

Letecké průkazy, certifikace

Pavel Mácha o sobě (mimojiné) tvrdí, že je držitelem pilotního průkazu vydaného FAA. Při vymýšlení této lži si ale pravděpodobně neuvědomil, že registr pilotů s doklady od FAA je veřejně přístupný a každý si tak může ověřit neexistenci pilotního průkazu na jeho jméno.

Velmi častým jevem v komunikaci s Pavlem Máchou jsou vyprávění o až neuvěřitelných leteckých zkušenostech a schopnostech. Ty mají zahrnovat tisíce letových hodin a stovky létaných typů.

Později se podařilo zjistit, že Pavel Mácha vlastní PPL(H) (soukromý pilot vrtulníku), který si po dlouhé přestávce obnovil minulý rok s celkovým náletem v době obnovení 60 hodin, a dále PPL(A) (soukromý pilot letounů) s náletem menším, než 200 hodin a průkaz pilota větroňů. Ostatně drtivá většina publikovaných (a velmi vzácných) fotografií a videí s Pavlem Máchou za řízením je tzv. „ve dvojím“ (tzn. s instruktorem na druhé pilotní sedačce). To je za 30 let „aktivního“ života v letectví doopravdy nedostižný výkon.

Mácha „instruktorem“

V říjnu roku 2012, po 30 letech aktivní a úspěšné letecké „kariéry“, dosahuje Pavel Mácha na metu nejvyšší a stává se konečně „instruktorem“. Uvedenou skutečnost pochopitelně neváhá s náležitou pompou prohnat tradiční PR kampaní – články v Aeronovinách, spamem na kontakty nešťastně se vyskytující v jeho databázi a zveřejněním svého patetického a směšného životopisu. Celá záležitost ovšem získává zcela jiné obrysy, pokud se zájemce pustí do zjišťování podrobností. Redakci Exotopedie se podařilo zjistit, že Pavel Mácha se sice skutečně stal instruktorem, konkrétně ve Windrushers Gliding Club aeroklubu pod Bicester Gliding Centre, ale pouze plachtařským a pouze pod licencí Britské BGA.

Ještě zajímavější je, co onen „Basic Instructor Rating“ vlastně znamená.

– Nejdůležitějším faktem je, že se jedná o nejnižší instruktorskou úroveň, určenou naprostým nováčkům od 16 let se zájmem o školení ostatních. Instruktor s tímto ratingem může provádět pouze základní seznamovací lety a to pouze pod dozorem instruktora s vyšší kvalifikací. Nesmí provádět žádný dozor nad létáním a pochopitelně žádné přezkušování.

– Záležitosti, které může školit nové žáky jsou významně limitované – platí omezení pro počasí, jeho žák nesmí řídit letoun pod výšku 500ft AGL a instruktor může žákovi ukázat pouze naprosto základní návyky a manévry – správné koukání z kabiny a efekty řízení výškovkou, směrovkou a křidélky. Ano – a to je vše.

– Pilotní prvky, které má naopak zásadně zakázané školit jsou např. vzlety, přiblížení, přistání, pády a vývrtky.

Nutné náležitosti pro získání ratingu jsou jen zcela základní – znalosti a zkušenosti odpovídají úrovni, které dosahuje běžný plachtař pokračovacího výcviku po dokončení elementárky. Podmínkou je pouze Stříbrné C a 50 hodin sólo, zbytek je záležitost školení a složení snadných zkoušek. Více viz zde.

Zjištěné skutečnosti vypadají ve světle probíhající Máchovy kampaně „Seznamovací let“ naprosto komicky. Pro propagaci svého produktu, své pilotní érmenšíp teorie („kdo není mechanik, akrobat a instruktor, není pilot„) a pro rychlý finanční zisk podvodným jednáním neváhá investovat do podobných akcí „naoko“, aby za minimáního úsilí a s minimální kredibilitou mohl stanovovat minimální kritéria pro ostatní, mnohem zkušenější, schopnější, vzdělanější a odborně vybavené piloty a nalákat nic netušící letecké aspiranty. To je ostatně v jeho historii velmi častý a pravidelný jev – za minimálního úsilí a s nulovým praktickým výsledkem získat bezcennou položku do životopisu, kterou mu s úsměvem a poděkováním odmítne jakýkoliv HR manažer u pohovoru. Není třeba dokončit školu, stačí ji začít. Není třeba studovat OAA, stačí si koupit kurz teorie. Není potřeba být ředitelem, stačí si založit jednočlennou firmu a stát se sám sobě „CEO“. Není třeba podnikat, stačí založit obchod, okrást zákazníky a zmizet jinam. Není potřeba létat, stačí o tom zasvěceně psát. Není potřeba být novinářem, stačí mít server se slovem „noviny“ v názvu. Není třeba být úspěšným akrobatem, stačí se přihlásit do soutěžě naprostých začátečníků a těsně získat medaili a následně byl vedením Akrobatické Asociace vypoklonkován. Není třeba mít za sebou funkční projekty, stačí pravidelně nakupovat domény a vyrábět prázdné, nefunkční webové stránky. A jak je znovu vidět – není třeba být skutečným instruktorem, stačí být „instruktorem“ na seznamovací ukázku kormidel pod dozorem zkušenějších.

Více rovněž na podstránce Podvodné létání na větroni

Celou záležitost bude redakce Exotopedie pochopitelně dále sledovat – příslušný Basic Instructor Rating je vydán samozřejmě pouze s platností na jeden rok a pro obnovení je krom teoretických náležitostí nutné splnit minimální požadavky na nálet. Plánujeme rovněž návštěvu Bicesteru a vyzkoušení si instruktorských schopností Pavla Máchy na vlastní kůži.

Přelom 80. a 90. let – Revoluce a podnikání

Na svůj vystudovaný obor leteckého mechanika a zaměstnání v oboru Pavel Mácha poměrně rychle rezignoval. Ještě za dob studia VVLŠ (již jako ženatý s dítětem) a zejména po vyloučení ze školy se velmi aktivně věnuje různým pochybným až kriminálním aktivitám, mezi něž patří machinace s dovozem a opravami zahraničních motorových vozidel a tzv. „vexlování“ – nelegální obchodování se zahraniční měnou. Často se stýká s významnými postavami Košického podsvětí.

Po změně režimu se Pavel Mácha zařadil po bok těch, kteří se rozhodli na novém režimu zbohatnout a založil zde několik firem, které fungovaly na jednoduchém principu, na počátku 90. let vcelku obvyklém – odebrat zboží, nezaplatit, zmizet, založit další společnost a kolečko začít znovu. Tato činnost byla po zásluze potrestána Městským soudem v Košicích, který pravomocně rozhodl o povinnosti zaplatit podvedeným dodavatelům 149 tis. korun.

V této době existovalo též podezření ze spáchání trestných činů nedovoleného ozbrojování a při otevírání Máchovy garáže došlo k explozi, při které byl těžce zraněn jeden ze zasahujících policistů. Za poněkud zvláštních okolností zemřel i jeden z jeho přátel z dob studií.

Po nějaké době začala jeho existence v Košicích a na Slovensku být neudržitelná. Po nafingování vykradení vlastního bytu utekl do Čech (pravděpodobně do Strakonic), kde se po nějaký čas skrýval a pravděpodobně se dopouštěl další trestné činnosti (provoz letecké školy bez příslušných dokladů atd.) – v roce 1995 začal být hledán Policí České republiky. Soubor:Patrani Pavel Macha.pdf.

První kroky „lumpa“ Pavla Máchy poněkud obšírnějí popisuje neznámý autor zde.

Konec 20. století, začátek 21. století

Druhá polovina 90. let a začátek 21. století je obestřena tajemstvím. O činnosti Pavla Máchy neexistují hodnověrné důkazy. Podle různých sesbíraných informací se etabloval jako „zručný“ výrobce a prodejce náhradních dílů na RC vrtulníky a podobná zařízení.

Aeroklub Strakonice

Na začátku 90-tých let Mácha působil krátce v AK Strakonice, kde létal výcvik akrobacie. Podle tvrzení členů AK Strakonice výcvik odlétal a bez zaplacení zmizel. Jednalo se o cca 60 000 Kč (cca rok 1993, takže nešlo o malou sumu). Jedná se pravděpodobně o jeden z důvodů, proč je AK Strakonice na seznamu „cílů“ Pavla Máchy a kde může, aeroklub pomlouvá a očerňuje.

Pavel Mácha se tomuto nařčení brání, ale odpověď zástupce AK Strakonice, který s ním „měl tu čest“ se nachází v legendární diskuzi na LAA Žatec, kterou skupina současných dopravních pilotů založila před mnoha lety a dodnes se bere jako fond informací pro mladé piloty. Mácha se v diskuzi, ve které nejdříve cokoliv popírá, pak sám přiznává, že tam dluh zanechal, nicméně protože neobdržel výzvu k zaplacení, považuje ho za promlčený. Diskuze se následně zacykluje v klasické smyčce, kdy jakmile Máchovi dojdou argumenty, uchyluje se v nadávky a invektivy vůči ostatním. Osočuje opravdové dopravní piloty a vymýšlí si naprosté bludy o komkoliv, kdo mu zrovna přejde přes cestu a znelíbí se mu.

Aeroklub Točná

V návaznosti na toto odhalení vymýšlí další lež a to, že byl ředitelem Aeroklubu na letišti Točná. Ve svých postech, článcích a ofoceném vízu má datum 1995, datum kdy „odchází“ do Ameriky dělat kaskadéra. Žádný důkaz tohoto tvrzení neexistuje.

Podle bývalých členů AK Točná zde Mácha v 90. letech opravdu působil (ačkoliv spíše jako „nezávislý“ člen). Působil zde s dvěma ultralajty (Sluka, Typhoon), u kterých zanedbával údržbu, a tak vše dopadlo tak, že Sluku „zrušil“ při nehodě a z Tajfuna mu při přistání upadl podvozek.

Kaskadérem v zemi všech možností

Ve druhé polovině devadesátých let (pravděpodobně 1994) utíká Mácha do USA, kde se pohybuje v oblasti kolem města Santa Paula, CA. Zdejší adresu využívá jako zástěrku při registraci domén a prodeji přes eBay dodnes, přestože se na ní již dávno nevyskytuje. Tím uvádí řadu svých zákazníků v omyl – a mnoho z nich je záhy překvapeno výší poštovného za zásilku odeslanou z Evropy místo USA. Dle svých vyjádření zde působil jako vzdušný kaskadér, co si svojí šikovností a schopností zkrotit jakékoliv létající monstrum od padáku přes vrtulníky po tryskáče získal obdiv celého Hollywoodu. Unikátní letadla všech typů mu jejich majitelé samozřejmě nadšeně půjčovali bez jakéhokoliv přeškolení. Přestože se kaskadéřinou zabýval dle svých vlastních slov drahně dlouhou dobu, neexistuje jediná zmínka na IMDB.com, či kdekoliv jinde na internetu, ačkoliv by pro každého kaskadéra byla samozřejmost mít své portfolio veřejně. Mácha tvrdí, že létal každý den do práce Bellem (vrtulník) nad hladinou oceánu do práce. Upřesníme, že 2 metry nad hladinou, plnou rychlostí. Vynechejme tuto zásadní stupiditu, kterou není možné realizovat z důvodu působení přízemní vrstvy. Takže když létal na Bellu, proč si v ČR náš slovutný pilot obnovuje PPL(H), kdy má nálet pouhých 60 hodin? Mácha nikdy nevlastnil a ani nevlastní platný průkaz CPL (Commercial Pilot Licence) a jeho nálet je cca 200 hodin (když utíkal z ČR, jeho nálet byl 154 hodin, což redakci ověřilo několik různých osob v letectví ČR), takže do letadla dělat kaskadéřinu by ho pustil opravdu jen hlupák.

O této anabázi napsal minimálně dva články do časopisu Letectví a Kosmonautika, kde mu jeho bajky tehdejší redaktor, budoucí prezident Letecké Amatérské Asociace a jeden z Máchových „oblíbenců“, Jan Brskovský, sežral i s navijákem. Bohužel není dostupná žádná fotka Máchy v kokpitu jakéhokoliv létajícího stroje v USA, tedy kromě paraglidu. Studium a letecké práce v USA prováděl Mácha pravděpodobně nelegálně.

Propadlý průkaz PPL versus český úřad – historický záznam

V roce 2002 si Mácha chtěl nechat prodloužit průkaz PPL, který mu propadl v roce 1997. Ani jsme nemuseli vyvýjet přilišnou investigativní činnost, protože to na sebe řekl sám, stačilo se jen probrat archivem jeho Aeronovin. Stěžuje si, že mu průkaz nebyl prodloužen, ačkoliv v UK nalétal „stovky hodin“. Nebyl, protože nedoložil svojí trestní bezúhonost – ani nemohl, už v tu dobu měl nakrku několik soudních žalob a rozsudků. Podání žádosti přes tehdejší britský úřad nepomohlo. Takže tento poznatek dodává několik dalších věcí k celé mozaice lží, která je výše:

– nevlastnil, nevlastní a nikdy nebude vlastnit CPL (průkaz komerčního pilota) – průkaz PPL mu propadl v roce 1997, tedy v době vydání výše zmíněných blábolů o kaskadérství a protože nikdy nevlastnil FAA licenci (viz odkaz v tomto článku), jejíž registr je veřejně dostupný, dostáváme se k tomu, že nelétal vůbec.

Vízum do USA

Poté, co se o kriminální minulosti Pavla Máchy hovořilo v televizi (TV Metropol) v rozhovoru s prezidentem Aeroklubu ČR, rozhodl se Pavel Mácha k jakési očistě svého jména. Mimo jiné se pokusil i doložit legalitu svého pobytu v USA. Přestože podle svých vlastních slov byl v USA po vcelku dlouhou dobu a podle svých vlastních vyjádření a článků v leteckých periodicích v USA aktivně pracoval, dokládá svůj pobyt v USA fotokopií turistického víza B2, které svému držiteli neumožňuje v USA pracovat ani studovat a omezuje délku pobytu v USA na 6 měsíců.

Mácha také spolu s touto kauzou uveřejnil údajnou omluvu prezidenta AK ČR, kterou však pan Dvořák nikdy na stránkách www.aecr.cz neuveřejnil a nezůstala ani zachována v historii na hlavní stránce AK ČR. Na údajném screenshotu je také vidět omyl, kterého s Mácha dopustil, protože pořad se jmenuje Pražení a ne Praženiny, jak napsal.

CNC obráběč Aeroomni

Pod pseudonymem Aeroomni se Mácha pustil do dalšího podnikání, výroby kompozitových dílů a CNC obrábění pro modeláře. V podnikání se mu dařilo, po určité době, kdy už asi dále nešlo vytvářet nové a nové účty na eBay a Paypalu a někteří nespokojení zákazníci ze serveru runryder.comse začali domlouvat na společné návštěvě v Máchově dílně a vypsali oficiální odměnu na jeho vypátrání, přesídlil zpět do Evropy, kde se „modelaření“ věnuje i dále.

CNC obráběč Gasserman

Poslední informace o zdroji příjmů Pavla Máchy z roku 2009 hovoří o prodeji levných napodobenin značkových dílů na RC modely vrtulníků. K tomuto účelu využívá několik „e-shopů“. Jedním z nich je obchod Gasserman. Je možné, že se v té době pohyboval i ve Španělsku, případně na Kanárských ostrovech.

Distribuce probíhá z Čech přes jeho setru Ivu Bergerovou z Nihošovic, která v jednom případě figuruje i jako majitelka zmíněné domény. Toto je i výjimka v doménách patřících Pavlu Máchovi. Jiné domény, které využívá ke své činnosti, jsou registrovány přímo na něj s adresou udanou jako P.O. Box na poště na Praze 4, nebo Santa Barbara v USA.

Ze získané emailové komunikace Pavla Máchy se podařilo zjistit, že i nadále nemá problém jednat podvodně, vybírat zálohy za budoucí dodávky, a tyto následně nedodat.

Dále se objevilo, že Máchovi nebylo nijak cizí natvrdo ukrást schémata vnitřního zapojení vrtulníků (RC modelů) a následně v holportu s RC-CARBON prodávat výrobky za své. Investigativní činností naší redakce se podařilo zjistit, že takto okradl o schémata nejméně 5 výrobců a designerů, kterým nikdy nezaplatil za dodané výkresy a bezostyšně je následně prodával za své.

Mácha vs Runryder

V roce 2009 Mácha „úspěšně“ zakončil své působení v internetovém foru/obchodě www.runryder.com, kde podvedl a okradl řadu jeho uživatelů. Na jednom z threadů (viz níže) se strhl souboj uživatelů s Máchou. Mácha reaguje tak, že se diskuze strhne v naprostý Flame a chová se tak, jako je znám – dokáže jen zbaběle nadávat, hrozit zavřením stránek (fungují dál dodnes), zakládá stránky dehonestující znelíbené uživatele a server. Pavel Mácha nakonec utíká na Tenerife.

Mácha prodává a vyrábí nekvalitní vrtulky z karbonu, které pak vydává za značkové. Jsou poruchové a dokonce na modelech těchto velikostí i nebezpečné, což mu v diskuzi na linku níže jeden z lidí vytýká. Bez svědomí, bez skrupulí prodává zase na jiném serveru dále.

RunRyder a podvedení uživatelé dávají dohromady „zatykač“ na Máchu, tedy vypisují odměnu 500 USD za informace vedoucí k jeho dopadení, případně upřesňující informace, kde konkrétně se ukrývá. Redakce Exotopedie si ověřila u několika adminů RunRyder, že odměna je stále platná a proto kdo poskytně informace o Máchově konkrétním úkrytu a případně přímé informace k jeho možnému dopadení, stále získá 500 USD.

Redakce Exotopedia dodává přímo pro Máchu – podobná akce, na kterou se teď posbíraly prostředky a které nejsou zrovna malé, se rozeběhne co nevidět i v ČR. Takže ti, které tak dehonestuješ si tě najdou, už je to jen otázka času.

Mácha a modely Savex GFK Modell

Tento E-Shop je provozován jeho partnerkou Veronikou Račákovou a Mácha se přiživuje tvorbou modelů letadélek ze Španělska. Zde jsou detaily:

Veronika Račákova Email: veronika_racakova@yahoo.com Savex GFK Modell (+420) 377240464 or (+420) 602289554 Pastýřská 8, Plzeň

Máchovo působiště: Paul Macha- Managing director Antonio Dominiquez Afonzo 47 LAS AMERICAS Tenerife 38 660 Spain

Pod výše uvedenou fotkou je v Google možno se libovolně rozhlédnout a zjistíme, že poblíže stojí auto, WV Polo, naložené již připravenými díly. Zde je proto možné hledat další odpovědi po osobní návštěvě, která bude následovat.

Půst.cz

Dalším zdrojem příjmů je prodej knihy o půstu a domácích destilátorů na stránkách pust.cz. Na rozdíl od očekávané destilační kolony určené k získávání směsi vody a ethanolu za současné eliminace methanolu se jedná o destilátor prý zázračně čisté vody, jejíž neutrální energii komickým způsobem testuje na tomto videu.

Poznámka: na http://elingreso.com/2009/02/02/love-water-distiller-review/ je pitva a recenze nápadně podobného (tj. stejného) destilátoru (v roce 2013 jde tento koupit na eBay za cca 50 USD plus cca 55 USD doprava – patrně výprodej), kde je popsána prý typická závada topného tělesa destilátoru, údajná nechutně olejová chuť vody nevhodná ke konzumaci i pátrání po skutečném výrobci s údajnými fotkami továrny a prodejními kanály a i podnětná dlouhá diskuse uživatelů.

Poslední akcí na podporu prodeje makrobiotické příručky je nalákání uživatelů na makrobiotické forum a jeho následné zamknutí. Pro přístup na toto forum nadále vyžaduje, aby si od něj uživatelé koupili makrobiotický kit, dvě makrobiotické misky a „knihu“ ve které je více než polovina obsahu vykopírovaná právě z onoho fóra. Populární kniha o půstu (ISBN 8023977822, EAN 9788023977820) je ze 2/3 vytvořená příspěvky z diskusního fóra a je otázkou, zda diskutéři dali souhlas ke komerčnímu využití svých textů?

Obchodní transakce Pavla Máchy probíhají tak, že Pavel Mácha inzeruje zboží, které následně objednává a zasílá do Čech na adresu své sestry Ivy Bergerové. Ta zboží ze zahraničí nechává proclívat „pro osobní potřebu“ a rozesílá ho zájemcům. Platby probíhají na účet jeho přítelkyně Veroniky Račákové. Minimálně u destilátorů dochází k proclívání za pomoci faktur, které jsou vystaveny na menší částku než za jakou byl přístroj v Číně přes eBay nakoupen. Uvedené transakce Pavel Mácha už léta nedaní s pocitem, že je pro českou justici nedosažitelný.

Publikace, vzdělávací programy, výcvikové kempy

Nejnovější známou oblastí snahy o finanční zisk Pavla Máchy je komerční publikace materiálů, které jsou z velké části autorským dílem někoho jiného, nebo jsou veřejnými materiály, které mají v rámci publikace uvedenou možnost šíření pouze beze změny v původním znění a přímo zakázané šíření za úplatu. Pouhým doplněním titulky, části textu nebo drobnými úpravami pak vydává díla za vlastní a neváhá od nic netušících zákazníků požadovat poměrně vysoké finanční částky.

Jednou z publikací, kterou Pavel Mácha „prodává“ na svém webu, je kniha Akrobatická bible, o které tvrdí, že byla připravena ve spolupráci s Britskou akrobatickou asociací. Dotazem směrovaným přímo na tuto instituci bylo zjištěno nejen to, že se toto tvrzení nezakládá na pravdě a BAeA nemá s tímto nic společného, ale i to, že Pavel Mácha je (a to nejen) této instituci velmi dobře znám a dostalo se nám důrazného varování před jakýmikoliv kontakty s ním osobně. Zkušenost BAeA s Pavlem Máchou byla (jednou mu umožnila soutěžit v kategorii akrobatických kluzáků) pravděpodobně natolik tristní, že ho vyzvala, aby se dalších závodů neúčastnil.

Na mnoha svých webech nabízí různé letecké výchovné, výcvikové a vzdělávací programy pro děti i dospělé. Samozřejmostí je nemožnost dohledání organizátora, osob na pozadí, účastníků a právní formy, adresy a dalších náležitostí. Většina relevantního obsahu je ukradena od renomovaných institucí. V nabízených kurzech je pouze prostředníkem předávajícím zájemce skutečným odborníkům a instruktorům, kteří o existenci Máchových institucí ani zneužití svého jména nemají ani tušení. Za tuto nulovou přidanou hodnotu si neváhá účtovat vysoké částky.

Další aktivitou jsou různé přípravné kempy – zejména pro oblast letecké akrobacie. Na mnoha z nich překvapivě vystupuje jako instruktor sám Mácha, přesto že jako instruktor není v Britské akrobatické asociaci evidován a pravděpodobně nevlastní ani obecnou instruktorskou licenci (FI). Dle slov jednoho z prvních účastníků podobného kempu se jednalo o neuvěřitelnou ztrátu času a velmi trapnou životní událost. To je ostatně patrné i z velmi usměvných videí, které Mácha vyprodukoval a na kterých válí kotouly v trávě a pokouší se poněkud diskutabilně provádět výkruty ve vzduchu.

současnost – Aeronoviny.CZ a letectví

Pavel Mácha je známá figurka v české letecké komunitě. Během svého leteckého působení na našem území (před útěkem do zahraničí) byl členem několika aeroklubů, ze kterých byl vyloučen. Pravděpodobně se účastnil i jednoho mistrovství republiky, ze kterého byl v průběhu vyloučen pro leteckou nekázeň (nebezpečná akrobacie). Na doletné 2011 sám Jirka Duras z LAC Karlovy Vary odpověděl na otázku, kdo je Pavel Mácha, že ho zná a že je jediným člověkem za jeho kariéru, kterého musel vyhodit. Mácha nedodržoval předpisy a létal nebezpečnou akrobacii i na neakrobatických letadlech a to jen kvůli touze se ukázat. Ostatně jeho návody na akrobacii na ultralehkých letadlech jsou mezi skutečnými akrobaty pověstné.

Pavel Mácha byl a občas stále je aktivním diskuterém na řadě odborných leteckých serverů, kde vystupuje pod anonymními jmény (mnohdy i dalších skutečných osob), z anonymních proxy adres a bez uvedení kontaktních údajů. Jeho rukopis je ale velmi snadno rychle rozpoznatelný českou leteckou komunitou. Z většiny těchto serverů byl vypuzen a zabanován striktním administrátorským zásahem často po žádostech značného množství dalších uživatelů. Důvodem býval vesměs přechod na urážlivé a vulgární chování v okamžicích, kdy se do diskuse s Máchou zapojila odborně znalá osoba a začala konstatováním faktů vyvracet prezentované nesmysly. Reakcí na takový ban je většinou okamžité založení dalších uživatelských účtů, jejichž množství občas dosahuje několik stovek. Jejich prostřednictvím provádí Pavel Mácha následnou další vandalizaci obsahu a trollování, než se ho podaří zablokovat kompletně, bez možnosti nové registrace. Podobná událost je také většinou provázena publikací diskreditačního článku na Aeronovinách, kde prostřednictvím nepravdivých informací nevybíravě kritizuje a pomlouvá administrátora daného fóra, často s publikováním informací ze soukromého života dané osoby, fotografií, apod. Články velmi často zmiňují také zabanování dalších uživatelů publikujících v dané kauze, přesto že zabanovaným je vždy jen a pouze on sám a další osoby mohou bez problému publikovat dále.

Mácha zažil i svých „pět minut“ mediální slávy v souvislosti s leteckou nehodou při vyhlídkovém letu, kdy jeho výrok z jedné diskuse ocitoval např. bulvární časopis Blesk. Ne náhodou jako viníka označil strakonický aeroklub (pravděpodobně jako dozvuk období z poloviny devadesátých let, kdy byl krátkou dobu jeho členem).

Aeronoviny.cz

Pavel Mácha je velice aktivním autorem „blogu“ Aeronoviny.cz, kde ze svého azylu „tepe“ nešvary českého a evropského letectví, a vášnivým organizátorem fiktivních akcí. Znalého čtenáře jistě nepřekvapí, že ve svých článcích často publikuje zkreslené či zcela nepravdivé informace. Ačkoliv „nenápadně“ zmiňuje, že za blogem stojí celá rozsáhlá redakce a kolektiv spolupracovníků, realita je taková, že je jediným autorem‘, snad s výjimkou opakovaných případů, kdy na blogu publikuje obsah napsaný jinými autory, ať už jejich autorství přizná, text publikuje bez jmenování autora, nebo cizí obsah publikuje pod svým jménem.

Počátky tohoto blogu sahají do roku 2009, kdy Mácha, alias František Brabenec provedl „comeback“ na českou leteckou scénu známým článkem Piloti a strojníci. Článek vzbudil svým kontroverzním amatérismem na české letecké scéně pochopitelné emoce a bouřlivé diskuse, v důsledku čehož se Máchova psychická porucha projevila v plné síle založením blogu Aeronoviny.cz: počátek. Po většinu existence aeronovin je základem publikovaných textů několik základních nosných témat, která se neustále opakují.

Svým slovům se snaží dodat „váhu“ zaštiťováním se za různé fiktivní organizace, které ve své fantazii založil, a snaží se vzbuzovat dojem, že za ním stojí silná komunita. Mezi tyto fiktivní vyfantazírované organizace patří zejména:

KLIN – Klub leteckých investigativních novinářů Čeští letci – organizace využitá k pomluvám českého letectví u organizace FAI CZNAA – Český národní aeroklub, fiktivní alternativní aeroklub z pera pana Máchy Plachtaři.CZ – fiktivní plachtařská organizace

Tyto organizace se vyznačují tím, že mají velmi krátký život – po několika týdnech či měsících přestávají být aktuální a zájmy Pavla Máchy se orientují jinam. Kromě toho, že jsou používány jako zástěrka při komunikaci s dalšími úřady v ČR – Parlament ČR, Uřad pro civilní letectví ČR a dalšími, hrají významnou roli v životopise Pavla Máchy jako „projekty“. Jejich podrobným studiem lze ale nalézt pouze zaregistrované domény, amatérsky provedené webové stránky bez jakýchkoliv užitečných informací, prázdná diskusní fóra a celkovou neaktivitu.

Pavel Mácha velice často rád „předstírá“, že je v kontaktu s vrcholnými orgány státní moci a rád zvěřejňuje fiktivní odpovědi jednotlivých institucí. [1]

Základním nosným tématem jeho blogo-příspěvků je Aeroklub ČR, jeho členské organizace a několik souvisejících otázek – zejména Zejdovi (známí plachtaři), pánové Bajzík, Dvořák, Dodal (osoby spojené s vedením Aeroklubu) a „simulátorčíci“ / „strojníci“ / „cipískové“ z nenáviděných leteckých fór Gliding, Airways a Flightsim. Pomocí vymyšlených nebo skutečných (ale zkreslených) událostí se snaží konstruovat falešné příběhy z českého prostředí, neváhajíc pomlouvat kohokoli, kdo se mu v tu chvíli zprotiví. Pavel Mácha neváhal zneužít ani smrti známého akrobatického pilota k vlastnímu zviditelnění a propagaci.

Veškeré své konstrukce uvádí bez jakýchkoli zdrojů pouze s odkazy na své předchozí články. Některé z konstrukcí se stávají nosnými a je schopen se jim věnovat celý rok s intenzitou několika článků měsíčně (viz Máchův cyklus níže).

Blog (a Pavel Mácha) je mezi českou leteckou komunitou docela znám, a je vnímán jen jako neškodná virtuální realita zneuznaného génia na útěku před zákonem.

Cca od února 2012 Pavel Mácha má na svém webu možnost hlasovat v anketách k různým (pseudo)problémům českého letectví. Tyto ankety jsou manipulovány a pokud vychází výsledek, který se Pavlu Máchovi nelíbí, upravuje počty hlasů u jednotlivých možností k obrazu svému.

Odsouzení

Na základě publikační činnosti směrované proti Aeroklubu ČR a jeho představitelům byla Jiřím Dodalem podána žaloba na ochranu osobnosti. Pavel Mácha v průběhu celého řízení nekomunikoval a nereagoval. V červnu 2011 byl Pavel Mácha pravomocně odsouzen k omluvě. Následně se snažil rozsudek zvrátit na základě neúčinnosti doručení. Usnesením soudu ze dne 27.2.2012 bylo rozhodnuto že „Zmeškání lhůty k podání odvolání proti rozsudku zdejšího soudu ze dne 29.6.2011, č.j. 32C 47/2010-52, se nepromíjí.“

Soubor:Rozsudek Pavel Macha.pdf

Vydírání

Pavel Mácha neváhá vydírat ty, kteří o něm na Internetu neváhají psát pravdivé informace a uvádět jím šířené dezinformace na pravou míru, formou vyhrožování informováním zaměstnavatelů (pravděpodobně smyšlenými a vykonstruovanými „důkazy“ o jejich činnostech atd.) a neváhá pomlouvat dotyčné mezi jejich přáteli (např. rozesíláním mailů a soukromých zpráv s odkazy na stránky se smyšleným obsahem o pomlouvané osobě). Kromě toho vydává smyšlené a lživé články se zaručenými „informacemi“ o tom, že dotyčný je odsouzený kriminálník atd.

Pavel Mácha navíc objevil kouzlo SEO a „google bomb“ a snaží se „diskreditovat“ své oponenty konstrukcí článků a stránek tak, aby při zadání jména do googlu byl jeho pomlouvačný článek na předních místech výsledků. V poslední době využívá rovněž titulky článků v anglickém jazyce, přesto že článek samotný je v češtině. Zjevným motivem je snaha danému člověku uškodit v soukromém životě a profesní kariéře vhodnou kombinací klíčových slov. Tato snaha prozatím není 100% úspěšná, i když nějaké výsledky přináší.

Krádeže identity

9.3 došlo na serveru Aeroweb.cz pravděpodobně ke krádeži identity a to formou využití možnosti přispívat na tento server jako neregistrovaný čtenář. Pavel Mácha zde do diskuse na téma ultralehká letadla a letecká amatérská asociace přispívá pod jménem někoho jiného a snaží se jeho „stylem“ prezentovat vlastní nenávistné názory.

Druhá krádež identity byla odhalena v srpnu 2012, kdy Mácha napsal článek o AKČR a je jak jinak v jeho případě, než velmi hanlivý a urážlivý vůči vedení AK. V článku níže opět pomlouvá tzv. „Dodalovu administrativu“, jak sám ironicky nazývá vedení, ale sám netuší, co se děje. Ze záště již v roce 2010 zakládá na Facebooku falešný profil Jiřího Dodala (ověřeno, že se jedná o falešný profil), kdy jednoznačně nese jeho podpis.

článek Falešný profil p. Dodala

Opět ukázka toho, že Mácha není v obraze o tom, co se děje.

Fiktivní dopisy čtenářů Aeronovin

Psychická porucha doslova nutí Pavla Máchu sám sobě emaily s komentáři od fiktivních čtenářů (a to jak z pozice svých fanoušků, tak svých odpůrců), ty následně zveřejňuje a vede s nimi polemiku. Zatímco do února 2012 používal „anonymizované“ fanoušky, od února 2012 jsou zdokumentované i fiktivní dopisy reálných autorů.

Air Cadets

Jedním z témat, kolem kterých se Pavel Mácha drží déle než několik dní, je projekt Air Cadets zaměřený na výměnné pobyty studentů letecké mládeže. Celý seriál článků je (opět) sprostě ukraden z reportu skutečného účastníka výměnného programu. Za zmínku stojí fakt, že organizátorem (či spoluorganizátorem) akce je jeden z mála jeho příznivců v ČR.

Zejdovi

Hana Zejdová je známá česká plachtařka, držitelka několika ustavujících světových rekordů, která se postupně sama vyřadila z aeroklubového plachtařského prostředí. Pavel Mácha s ní velmi často spolupracuje v napadání osobností českého sportovního letectví, velmi často se bez znalostí skutečného pozadí událostí staví do role jejího obhájce.

Před časem Pavel Mácha oznámil vydání knihy Smetena z oblačných výšin, popisující údajné ústrky ze strany Aeroklubu ČR a dalších institucí. Zůstalo jen u zveřejnění prvních dvou stránek, jež nesou znaky plačtivého stylu psaní otce Hany Zejdové, Ladislava Zejdy. Zajímavostí je spolupráce s organizací Letecká asociace vrcholového sportu [2] což je organizace Zejdových sloužící k získávání peněz pro Hanu Zejdovou.

2. dubna 2012 došlo ke spuštění „globální kampaně na podporu Zejdových“, nazvané Hlasité volání. Součástí kampaně je publikování bookletu s naprosto nečitelným textem plným chyb a značně zavádějících informací. Booklet rovněž obsahuje některé velmi pochybné sekce (např. podpisy vyjadřující podporu, které byly získány před publikací daného textu), jejichž kredibilita je velmi diskutabilní. Booklet existuje i ve velmi ostudném překladu do anglického jazyka.

červenec/srpen 2012 se Pavel Mácha vydává na křížovou cestu a jako rytíř se snaží vymoci Haně Zejdové její dotace, které jí patří a za které si Bajzík koupil své Sůčka a vůbec jí obhájit před parlamentem ČR…Hezká pohádka, které bezmezně věří a opět se dopouští lží a překrucování faktů. Pro pořádek – Hana Zejdová byla z AKČR vyřazena pro nenasytnost s jejím otcem a pro to, že uzurpovat pro sebe vše, to se prostě nedělá. Mácha si se Zejdovými vzal do hlavy, že akrobatická motorová letadla z Moravské Třebové, na kterých se létají kategorie Advanced a Unlimited, byla koupena na úkor Hany Zejdové a jejího létání. Letadla, na kterých trénují desítky lidí, versus jedna plachtařka, která chtěla „Obletět svět“. Pro svojí nenasytnou aroganci a další věci se – jak už bylo napsáno – sama vyřadila z dění a od té doby jen pláče a skuhrá na všechny strany. Narozdíl od Máchy ale něco doopravdy dokázala a protože náš kaskadéros je vychytralý, domluvili se, že pokud dokáže dotace dostat (což nedokáže), určitě se vyrovnají a dostane se také k lizu, jak se říká. Nitky se protkávají a zde je také trochu osvětlen jeden aspekt, proč tolik pase po Bajzíkovi a jeho „Sůčkách“ – vidí v tom šanci, že stát otočí, vezme trenérovi akrobacie, akrobatickému rozhodčímu, hlavnímu rozhodčímu redBull Air Race jeho letadla, udělí mastnou pokutu, zakáže létat a 10 milionů korun dá Haně Zejdové, aby mohla realizovat své kluzákování. Motorová akrobacie, kde svičí mnoho pilotů, versus jedna ukřičená plachtařka. Opět si naprosto vymýšlí „dopisy“ od poslanců a ani bychom se v redakci nedivili, kdyby si vymyslel i dopis od prezidenta. Smyšlený dopis od jakéhosi poslance

Ministerstvo letectví

KLIN je mrtev, CZNAA je mrtev, Air Cadets je mrtev, Plachtaři.CZ je mrtev. V průběhu řijna 2011 Pavel Mácha (pravděpodobně dočasně) opouští své stálice a pouští se do nového fiktivního projektu, kterým je plně vytížen – Ministerstvo Letectví. Prohlašuje se za fiktivního ministra tohoto fiktivního úřadu a veškeré své aktivity směřuje k generování dlouhých a nezáživných článků na téma SEO, vyhledávání, klíčová slova, strategie a podobně.

Současné s tímto dochází k rozvinutí celého schizofrenického „podtextu“ celé osobnosti Pavla Máchy – množství fiktivních mailů, které Mácha publikuje jako ohlasy z komunity (ačkoliv si je píše sám) je větší, než kdykoliv předtím a v reakcích na tyto fiktivní maily je znát i nenápadná snaha o „zdůvěryhodnění“ celých Aeronovin.

Celá tato aktivita, zdá se, navazuje na předchozí ústřední téma a „target“ Pavla Máchy – poslance Hojdy, který je předsedou podvýboru PSP ČR pro letectví (ale pozadí celé snahy „diskreditace“ poslance Hojdy se v množství článků nepovedlo autorovi dohledat či odhalit).

Mladá křídla

Synergickým propojením záliby v letectví a esoterice došlo v projektu Mladá křídla ČR, vydaném redakcí NČPK. První stránka zvaná Sekretariát ještě působí poněkud neškodně, nedrobný odkaz dole, „Vchod do pyramidy“ otevírá mladému kandidátovi letectví cestu do duševního pekla.

Trestní oznámení a žalobičky

V poslední době se rozhodl, alespoň naoko, podávat trestní oznámení (Bajzík, Dodal, Dvořák). Skutečnost, že podává TO podle neexistujících nebo nepoužitelných paragrafů, mu nevadí (v tuto chvíli již částečně opraveno, zajímavostí je, že TO bylo podáno kvůli porušeni paragrafu 106 občanského (!!!) zákoníku).

Později přidává též „oznámení“ adresované Nejvyššímu státnímu zastupitelství v Praze (instituce ve skutečnosti sídlící v Brně).

V únoru 2012 se Máchovi zalíbilo vyhrožování podáváním žalobiček na nesouhlasící oponenty, vesměs stylem „zveřejněte omluvu a pošlete mi 100 000 (a více, u některých až 10 mil. Kč), a já vás nebudu žalovat. Paradoxně takto tlačí i na osoby, které sám před časem pomlouval – příslušné články jakoby náhodou 10.2.2012 z blogu zmizely.

Pravděpodobně se obává, že by sám mohl být žalovanými žalován za stejné „prohřešky“, neboť ve všech případech těmto „žalobičkám“ předcházela rozsáhlá dehonestace (za využití vymyšlených argumentů a „důkazů“) ze strany P.M. Dá se předpokládat, že většině případů svým hrozbám nedostojí, a jedná se jen o součást další smyšlené kampaně.

V březnu 2012 Mácha (alespoň prostřednictvím svého blogu) uvádí, že podává (či podal) žalobu na ochranu osobnosti na představitele českého aeroklubu a žádá po nich odškodnění ve výši 10 milionů korun. S největší pravděpodobností tato žaloba ale nebude nikdy ve skutečnosti podána – nezdá se reálné, že Mácha, žijící prakticky bez práce a v ilegalitě, ve sporu, ve kterém nemůže vyhrát (a v situaci kdy on sám již byl úspěšně žalován) posílá soudu poplatek ve výši 100 000 ,- Kč (vypočítaný z požadované výše odškodnění) – který navíc v případě neúspěšné žaloby propadá státu.

V dubnu 2012 se Pavel Mácha opět aktivně pouští do Aeroklubu ČR a jeho finančního pozadí a podává trestní oznámení na neznámého pachatele z trestného činu „Dlouholeté zneužívání státních dotací“. „Neznámé“ pachatele posléze v oznámení jmenuje jako podezřelé Zaměstnance a funkcionáře Aeroklubu ČR a uvádí i konkrétní jména. Velmi úsměvné je podání trestního oznámení přímo na ředitelství ÚOOZ, který se pochopitelně velmi promptně ozval zpět s vyjádřením, že v uvedené věci nejsou příslušni konat a oznámení předávají krajskému ředitelství Policie ČR. Na poměrně závažné obvinění začínají reagovat i skuteční novináři, kteří dotazem na uvedené instituce zjistili neexistenci jakéhokoliv vyšetřování na dané téma. Reakcí Pavla Máchy je dle očekávání rychlá a náležitě úsměvná negace sebe sama. Pavel Mácha publikuje dopis od ÚOOZ, který nejen že nese známky zásahu do obsahu Pavlem Máchou, ale také i zcela jasně zmiňuje, že žádné vyšetřování neprobíhá. Vyjádření ředitele ÚOOZ na publikaci jeho fotografie na Aeronovinách, ve spojení s touto kauzou, se zatím nepodařilo získat.

Máchův cyklus

Ačkoliv je obvykle cílem řešení komplexních problémů rozdělit tyto do více menších kroků, které jsou snadno naplánovatelné a řešitelné, dostávají se máchovy mentální pochody naopak do typického divergentního směru, který exponencionálně rozvíjí jednotlivé kroky tak, že jsou jako neuchopitelné a jako neřešitelné ponechány v zapomnění. Ty tímto způsobem tvoří tzv. Máchovu stopu, dohledatelnou např. v odkazech webových stránek, které postupně zakládal a později opouštěl, alternativně v diskuzních fórech, kde se ze začátku projevuje jako vášnivý a exponovaný diskutér-expert, aby se časem plynule dostal do sporu s ostatními diskutujícími a pokud to dané fórum umožňuje, byl zabanován, exkomunikován, nebo (výjimečně) sám smaže všechny své příspěvky a demonstrativně odchází.

Tento konec obvykle dostane rychlý spád v okamžiku prozření ostatních diskutujících, že mají co dočinění s osobou nedůvěryhodnou, škodlivou, primárně oportunistickou a narcisní. Je velmi pravděpodobné, že podobně se vyvíjelo i jeho před-internetové podnikání.

Na první pohled tedy Máchovy výtvory dávají smysl, ohromují svojí rozsáhlostí, šířkou záběru a definováním jasných a jednoduchých řešení mnoha problémů na mnoho desítek let do budoucnosti. Mácha je schopen vygenerovat velké množství prázdného textu bez skutečných předávaných informací a strukturovat ho do okamžiku, kdy divergující myšlení není schopno takovou strukturu řídit. Máchův cyklus je patologickou variantou tzv. myšlenkové mapy Mácha řešitel -> Mácha mesiáš -> Máchův pád -> Máchova stopa => Máchův cyklus.

Aerobatics Freestyle Challenge 2012

Po skončení této akce zveřejnil Pavel Mácha článek, ve kterém tuto akci vesměs vychvaluje, spojený s kritikou těch, kteří této akci nevěrili.

Reakce letecké debility Provařená jména známých leteckých narcisů a podvodníků po oznámení akce byla vodou na mlýn české letecké tragédii a debilitě. “Bude to tunel, bude to podvod na sponzory, properou v tom peníze, bude to ostuda pro celé české letectví.” To byla jejich slova – nenaplnila se.

Velmi rychle zapoměl, že práve on byl jedním z těch (ne-li prvním), kteří tuto akci označili za tunel a podvod na sponzory.

Den po uveřejnění oslavného článku vydává druhy, jakýsi „Pohled druhé strany“ a vydává samozřejmě falešný dopis od někoho z jeho čtenářů. Jeho vlastní rukovpis je zde naprosto evidentní a nejzajímavější je nadpis:

„Abychom byli spravedliví a také zároveň předešli stejným problémům při přípravě dalšího ročníku, je potřeba brát v úvahu a respektovat i druhou stranu. Tedy lidi, kteří se bojí o svoji bezpečnost a chtějí kolem svých domovů klid. Mají na obojí plné právo. to je bez diskuze. Takže se podívejme na jeden z dopisů.“

Mácha něco organizoval? Nebo se ho někdo ptal na organizátorství AFC pro další rok? Opět se staví do role Všeználka, ačkoliv nikdy sám nic nezorganizoval.

Galerie nenávisti

Aneb pečlivý seznam zlých lidí, byl zveřejněn v diskuzi u článku týkajícího se nehody letadla ve Strakonicích.

[3]

Půsty, Máchova buňka a duchovno

Pavel Mácha je tzv. půstařem se specializací na dlouhé půsty v době trvání mnoha desítek dní, v jejichž průběhu konzumuje pouze destilovanou vodu. Této činnosti se věnuje na blogu Půst.cz a čas od času (zejména v minulosti) též na diskusních fórech zabývajících se zdravou a racionální výživou. Více viz pust.cz

Pavel Mácha je propagátorem tzv. Máchovy buňky. Jedná se o neomezený zdroj energie („orgonia“) pro spalovací motory. Mácha tuto „technologii“ aktivně propagoval na řadě diskusních serverů. Podobně jako v jiných podobných případech nebyl nikdy předveden žádný důkaz.

Airpark

V březnu 2012 začíná Pavel Mácha propagovat projekt Airparku v ČR. Spíš než to, co je známo pod pojmem airpark zejména v USA, t.j. letiště s rezidenční zónou s přímým přítupem z pozemků na pojezdový systém, zavádí pojem airpark jako letište bez přistávacích poplatků, jehož provoz má být dotován komerčními firmami na letišti působícími. Vlastníkem by podle něj měl být stát. Za vzor airparku v rámci ČR dává letiště Jičín.

tzv. Dosoudilovy dopisy, Google bomby

Máchova nenávist vůči Davidovi Dosoudilovi dosahuje vrcholu v březnu 2012. Krom článků s dehonestujícími a kriminalizujícími nadpisy [4] vydává „sbírku“ emailů, které mu údajně David Dosoudil poslal (a doprovodil je obvyklými výhružkami o jejich předání úřadům, orgánům činným v trestním řízení atd). Pravděpodobně se ale jedná buď u kompilát mailů, které do Aeronovin posílají další znechucení čtenáři, a nebo „vlastní“ tvorbu Pavla Máchy, který potřeboval munici pro další článek.

Skutečné dopisy byly samotným Davidem Dosudilem zveřejněny během bouřlivé diskuse s Pavlem Máchou na foru laazatec, bohužel celá diskuse byla před několika dny promazána. Pikantní na celé kauze je to, že z mailů které skutečně David Dosoudil Palovi Máchovi poslal, není zveřejněný žádný. Neobsahovaly totiž natolik závadné formulace aby mohly být použity k účinné dehonestaci.

Některé náznaky z činnosti Pavla Máchy v předchozích týdnech se nedá vyloučit ani to, že se Pavel Mácha zbláznil a opravdu věří, že jejich autorem je právě David Dosoudil (stejně jako se mylně domnívá, že je autorem Exotopedie apod.).

Po přečtení části mailů se povedlo dohledat, že řada mailů, jejichž autorství nyní připisuje Davidovi D. již byla aeronovinami proprána v minulosti a tehdy byly připsány jiným autorům (Dodal, Bajzík, atd.).

Pro vysvětlení – David D. je úspěšný dopravní pilot létající v zahraničí, který v roce 2006 obstál ve výběrovém procesu aeroliniky Thomas Cook a Oxford Aviation Academy a z pilota kluzáků se během dvou let stal aerolinkovým pilotem. Dá se předpokládat, že zášť Pavla Máchy pramení v závisti a komplexu méněcenosti způsobené jeho vlastními neúspěchy a neschopností.

Za zmínku též stojí skutečnost, že krátkou dobu Davida Pavel Mácha na aeronovinách propagoval jako vzor, který začal na kluzácích v aeroklubu, a propracoval se skrz OAA až na dopravní letouny. V osobní korespondenci jej rovněž vyzýval ke spolupráci jako primárního kontaktu pro zájemce o studium na OAA. Všechny pozitivní články byly později, jak jinak, smazány. Výjimkou je Davidův článek popisující výběrové řízení na OAA, který byl Pavlem Máchou ukraden z fóra Airways.cz a následně ignorovány opakované žádosti o jeho odstranění skutečným autorem.

V listopadu 2012 se chytá do křížku z jiným pilotem, který popisuje celou anabázi na svém blogu. Zde je důkaz o tom, že si Mácha píše své reakce do Aeronovin sám. Dokonce se k tomu osobně v mailu přiznává.

Odkaz na blog a důkaz toho, jak pan redaktor lže

Mácha versus Aeroklub České Republiky – může za to jeho psychické zdraví

Investigativní činností redakce Exotopedie se podařilo dopátrat jádra toho, proč je Mácha tolik vysazený proti Aeroklubu ČR (AeČR). Citace jednoho z vysokých činitelů AeČR: „Mácha? Ten se snažil do AeČR namontovat odjakživa, ale nikdy mu to nevyšlo. Víš, on má psychickou poruchu. Od doktora potvrzenou a on je magor, který musí být středem pozornosti a vše musí být podle jeho paranoidní reality. On nepoznává, že už si svojí lež proměnil v hlavě do reality. Teda, jeho reality. S ním byl problém, on byl schopen svojí lež vydávat za pravdu a sám nepoznal, že to tak není. Takhle to začalo…“

Mácha má již z devadesátých let potvrzený psychoprofil, který mu zakázal, díky duševní nevyrovnanosti, mít možnost získání CPL (Commercial Pilot Licence), protože u nás nemohl dostat Zdravotní osvědčení 1. třídy. Jeho psychóza mu poroučí, aby byl za každou cenu středem pozornosti a všichni viděli, jak je dobrý. Jak je jeho práce dobrá. Jde o iluze, které ale nejsou reálné. Nikdy nebyly v ničem, co v životě dělal. Když byl angažován v okolí letadel AeČR, byl schopen komukoliv nalhat cokoliv, aby on z toho vyšel čistý a neposkvrněný. Mermomocí se chtěl probojovat do managementu AeČR, aby měl svůj vysněný post a mohl řídit. Nestalo se. A když už bylo na jeho kontě problémů příliš, otočil o 180 stupňů a začal hanit celý AeČR a všechny jeho funkcionáře. Jeho příběhy na Aeronovinách jsou vykonstruované pohádky, které nemají s realitou nic společného, ale Mácha naprosto věří, že to tak bylo. Jeho chytrost a spíše vychytralost mu dává možnost tvarování příspěvků, kdy už nejde o nic jiného, než o zášť a závist funkcionářům. Je jedno, kdo bude ve vedení AeČR, vždy se stane terčem Máchovi nenávisti, lží a ostatního. Paradoxně nazývá Jiřího Dodala hanlivě Stb. Dodal, ačkoliv sám Mácha je bývalým agentem STB a neváhal jakkoliv donášet na kohokoliv, aby se sám zalíbil jinému molochu tehdejší doby – Státní bezpečnosti.

Seznamovací let – parazitování na českých aeroklubech

V listopadu 2012 Pavel Mácha spustil TENTO projekt, který se snaží parazitovat na aeroklubech v ČR, provozovatelých větroňů a letišť. Věnujte mu náležitou pozornost a za všechny piloty, provozovatele a létající, stejně jako za Máchovské křídlo Exotopedie radíme – NESPOLUPRACUJTE nikdy a nijak s Máchou, příjdete o peníze a co více, o dobré jméno.

Anticena klubu SISYFOS – ohodnocení jeho Brethariánské šílenosti

V březnu roku 2013 vyhrál náš důvěrník Pavel Mácha anticenu v kategorii jednotlivců od klubu SISYFOS (klub skeptiků), který každoročně nejšílenějším projektům, které lidská mysl jednotlivců vymyslí, tak uděluje Bludné kameny. Takže redakce Exotopedie gratuluje Pavlíkovi k výhře

Exotopedia, vydávání se za policii

Po zveřejnění této stránky začal masivně vandalizovat Exotopedii formou nahrazování obsahu prakticky všech hesel pomlouvačnými texty. Krom toho telefonicky vydávajíc se za Policii ČR obtěžoval a vyhrožoval autorovi tohoto hesla a jeho rodinným příslušníkům.

Předchůdcem hesla na Exotopedii byl webový server macha.borec.cz, s přibližně stejným obsahem. Pomocí vydávání se za příslušníka policie se Pavlu Máchovi povedlo dosáhnout jeho odstavení. Dne 22. 8. 2011 byl web opět spuštěn a provozovatel hostingu borec.cz potvrdil, že web odstavili pouze na základě telefonické žádosti. Krátce poté, byl web bez jakékoliv předchozího varování, opět vypnut. Krátce nato, byly spuštěny stránky aerohovadiny.cz pokračující ve stejném odkazu, jako macha.borec.cz.

Mácha čas od času vyvíjí aktivity směřující k likvidaci Exotopedie a získání osobních údajů jejich autorů s velkou pravděpodobností v úmyslu jejich následného zneužití a kompromitaci. Následující emaily a texty rozesílá ruzným lidem a do různých fór na českém internetu:

Dobry den, dostali jem tip na vasi osobu – udajne jste jednim ze spravcu a majitelu exotopeda.org Pokud je tomu tak, muzete nam sdelit Vasi adresu kde bychom Vas mohli navstivit a vyjasnit si s vami vase zpusoby publikovani na Internetu? S pozdravem redakce aeronoviny.cz

Dobrý den, Prosíme Vás o sdělení veškerých informací vedoucích k zjištění identity klíčových lidí – majitelů a správců domeny exotopedia.org. Máme zájem o tyto údaje: – jména, – datumy narození – jejich zaměstnání – místa trvalého pobytu – místa kde se pravidelně zdržují – kontakty – tel čísla a jejich maily – tipy na další servery na kterých publikují nebo je spravují. Děkujeme s pozdravem redakce Aeronoviny.cz

Po období klidu trvajícím do 19.3.2012 se opět pokouší o vandalizaci obsahu Exotopedie. Po asi 3 pokusech o smazání článku o své osobě své snažení (zatím?) vzdává a vydává článek o údajném úspěšném zrušení exotopedie jakožto výsledku snažení redakce u vyšších míst, doplněný, jak jinak, snahou o působení problémů nepohodlným lidem v jejich zaměstnání. Vandalizovaný obsah článku byl vždy během několika minut obnoven. K Exotopedii se následně několikrát vrací, vymýšlí si seznam údajných správců, a analyzuje jejich smyšlené kroky, přičemž ukazuje absolutní neznalost fungování stránky, systému wiki, a nemá problém s tvrzeními které se vylučujou s jeho konstrukcemi z předešlých článků.

16.4.2012 se po publikaci informací o StB minulosti pokouší Pavel Mácha pod nickem Turbomoucha v průběhu několika hodin o frontální útok na Exotopedii ve zjevné snaze o zamezení publikování jeho závažné komunistické a kriminální minulosti. Cca 32 pokusy pravidelně vandalizuje obsah a nahrazuje jej prázdným textem nebo značně vulgárními větami, které jsou zachovány v profilu tohoto uživatele a rovněž historii editací stránky na Exotopedii. Původní obsah je pochopitelně vždy bez problému obnoven.

Koncem června 2012, se exot Mácha vydal na další trapnou „křížovou výpravu“ proti exotopedii. Patrně se pokusil o diskreditaci exotopedie tím, že donášel nepotvrzené, nebo zcela vymyšlené údaje na dalšího místního exota Jana Maria Regazza a neštítil se dodat i falešné e-maily. Mácha byl samozřejmě brzy odhalen, díky „jedinečnému“ rukopisu a proxy adresám z celého světa, přes které tyto dezinformace posílal.

Odkazy

Napsat komentář